Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Καιρος ηταν

Παίρνουν το άσυλο από τους πρυτάνεις
Τα Συµβούλια Διοίκησης των πανεπιστηµίων - που θα έχουν ως προέδρους εξωπανεπιστηµιακές προσωπικότητες - και όχι οι Σύγκλητοι και οι πρυτανικές αρχές όπως σήµερα, θα είναι αρµόδιες για την εφαρµογή του νόµου για το πανεπιστηµιακό άσυλο, σύµφωνα µε τις αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση. 
Οπως ξεκαθάρισε µιλώντας χθες (στον Αθήνα 9,84) η κ. Αννα Διαµαντοπούλου, σε περίπτωση που τεθεί θέµα ασύλου, «το συµβούλιο θα οφείλει, όπως θα έπρεπε και οι πρυτάνεις σήµερα, να εφαρµόσει τους νόµους. Το συµβούλιο αυτό και ο πρόεδρός του – που δεν θα είναι ο πρύτανης – θα έχει την ευθύνη απέναντι στον νόµο, απέναντι στην κυβέρνηση, να τηρήσει τον νόµο και στα πανεπιστήµια». 

Στο µεταξύ, τον τρόπο λειτουργίας των Συµβουλίων Διοίκησης των (3 δηµοσίων και 3 ιδιωτικών) πανεπιστηµίων της Κύπρου περιέγραψε ο υπουργός Παιδείας της χώρας κ. Α. Δηµητρίου. Η µαρτυρία του έχει αξία καθώς παρόµοιο µοντέλο – το οποίο έχει οµοιότητες και µε το µοντέλο που ανέπτυξε ο πορτογάλος υπουργός Παιδείας κ. Ζ.Μ. Γκάγκο – θα ακολουθήσουν και τα ελληνικά ιδρύµατα. 

Ο κ. Δηµητρίου εξήγησε ότι τα κυπριακά πανεπιστήµια «διοικούνται από δύο σώµατα, τη σύγκλητο, της οποίας προεδρεύει ο πρύτανης ο οποίος εκλέγεται από το σύνολο του ακαδηµαϊκού προσωπικού και εκπροσώπους φοιτητών και διοικητικού προσωπικού, και το συµβούλιο του πανεπιστηµίου, το οποίο είναι ένα όργανο που περιλαµβάνει 7 εξωπανεπιστηµιακούς, διακεκριµένα µέλη της κοινωνίας και από τους πανεπιστηµιακούς περιλαµβάνει ex officio την πρυτανεία, δηλαδή τον πρύτανη και τους αντιπρυτάνεις και δυο µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού τα οποία εκλέγονται κατ’ ευθείαν από το σύνολο του ακαδηµαϊκού προσωπικού. Ως προς τα µη ακαδηµαϊκά µέλη, τα 4 ορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο και τα 3 εκλέγονται από τη σύγκλητο. Ετσι, ενώ υπάρχει πλειοψηφία των εξωπανεπιστηµιακών µελών, υπάρχουν µέλη εξωπανεπιστηµιακά που εκλέγονται από τη σύγκλητο ως εκφραστή της ακαδηµαϊκής κοινότητας και µέλη που ορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. Το συµβούλιο έχει πρόεδρο ο οποίος είναι υποχρεωτικά µη πανεπιστηµιακός. Ο πρόεδρος ορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο όπως και ο αντιπρόεδρος». 

Πρόεδρος - αντιπρόεδρος
«Εάν ο πρόεδρος είναι από τους οριζόµενους από το συµβούλιο εξωπανεπιστηµιακούς, ο αντιπρόεδρος πρέπει να είναι από εκείνους που έχουν εκλεγεί από τη σύγκλητο και αντιστρόφως. Ως προς τις αρµοδιότητές τους: Η σύγκλητος είναι αρµόδια για όλα τα ακαδηµαϊκά θέµατα και το συµβούλιο είναι αρµόδιο για τα θέµατα διοίκησης του πανεπιστηµίου και τα οικονοµικά θέµατα». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου